SKI SNOW IN FUKUOKA 5D3N

SKI SNOW IN FUKUOKA 5D3N
ราคา: 41,900 บาท
รหัสสินค้า: TG-L09-FUK02_SNOW _FEB18
สถานะสินค้า: มีสินค้าในสต๊อก
SKI SNOW IN FUKUOKA 5D3N
เยือนเกาะคิวชูเกาะใต้ของดินแดนอาทิตย์อุทัย พลาดไม่ได้กับลานสกีเท็นซัน นมัสการขอพรเทพเจ้าแห่งความรู้ ณ ศาลเจ้าดาไซฟุ”ที่มีชื่อเสียงของฟุกุโอกะพิสูจน์ความแปลกของบ่อน้าแร่นรกจิโกกุเมกุริ”ที่ส่งเสียงคารามตลอดเวลา เยือนหมู่บ้านยูฟูอินที่เป็นต้นแบบ OTOP เมืองแห่งสายน้า ขุนเขาและออนเซ็น ลิ้มรสสตอรเบอรี่สดๆ จากไร่ ช้อปปิ้งสินค้ามากมายที่คะแนลซิตี้ + เท็นจิน


พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ทานไม่อั้น
เดินทางเดือนธันวาคม 2560 – กุมภาพันธ์ 2561
ราคาเริ่มต้น 41,900 บาท พักระดับ 3 ดาว
เดินทางโดยสายการบิน THAI AIRWAYSโปรแกรมการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง ฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – เบปปุ – หมู่บ้านยูฟูอิน – บ่อทะเลเดือดจิโกกุ เมกุริ - บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ – แช่ออนเซ็น
วันที่สาม ลานสกีเท็นซัน- ซากะ - ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ– ช้อปปิ้งโทซุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต – ฟุคุโอกะ
วันที่สี่ ไร่สตรอเบอร์รี่ – คะแนลซิตี้ – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งเทนจิน
วันที่ห้า ฟุกุโอกะ – กรุงเทพฯ