ฮ่องกง นองปิง เซินเจิ้น 3วัน 2คืน

ฮ่องกง นองปิง เซินเจิ้น 3วัน 2คืน
ราคา: 12,900 บาท
รหัสสินค้า: CX-L27-HKO59_DEC
สถานะสินค้า: มีสินค้าในสต๊อก
ฮ่องกง นองปิง เซินเจิ้น 3วัน 2คืน

โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – กระเช้านองปิง 360องศา* – พระใหญ่ลันเตา – เซินเจิ้น
วันที่สอง เซินเจิ้น – พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น-ร้านบัวหิมะ-ร้านผ้าไหม-ร้านหยก- ช้อปปิ้งหลอหวู่-โชว์น้า 3D Mangrove Groove
วันที่สาม เซินเจิ้น –ฮ่องกง- รีพัลเบย์ -วัดแชกงหมิว- โรงงานจิวเวอรี่-อิสระช้อปปิ้งนาธาน-สนามบินฮ่องกง- กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง 25-27/27-29 ต.ค.60// 2-4/4-6/9-11/11-13/16-18 พ.ย.60
กำหนดการเดินทาง วันหยุด(วันสวรรคต ร.9) 13-15 ต.ค.60
กำหนดการเดินทาง 29-31 ธ.ค.60 / 30 ธ.ค.60 – 1 ม.ค.61 / 31 ธ.ค.60 – 2 ม.ค.61
อัตราค่าบริการ  12,900