ฮ่องกง ลันตา เซิ่นเจิ้น จูไห่ 3วัน 2คืน

ฮ่องกง ลันตา เซิ่นเจิ้น จูไห่ 3วัน 2คืน
ราคา: 11,999 บาท
รหัสสินค้า: CX-L27-HKO53_NOV
สถานะสินค้า: มีสินค้าในสต๊อก
ฮ่องกง ลันตา เซิ่นเจิ้น จูไห่ 3วัน 2คืน
โปรแกรมการเดินทาง

วันแรก กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – กระเช้านองปิง 360องศา*– พระใหญ่ลันเตา – เซินเจิ้น
วันที่สอง เซินเจิ้น -ร้านผ้าไหม-ร้านหยก-ร้านยา-จูไห่–ถนนคู่รัก –สาวงามหวีหนี่ -ร้านยางพารา–พระราชวังหยวนหมิง+ โชว์ +ช้อปปิ้งกงเป่ย
วันที่สาม จูไห่ –ฮ่องกง- รีพัลเบย์ –วัดแชกงหมิว-ร้านจิวเวอรี่ - อิสระช้อปปิ้งนาธาน-สนามบินฮ่องกง- กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง 24-26/25-27/27-29 ต.ค.60 2-4/4-6/9-11/11-13/16-18/24-26 พ.ย.60
ราคาเริ่มต้น 11,999.-