ฮ่องกง อิ่มบุญ 9 วัด 3 วัน 2 คืน (CX)

ฮ่องกง อิ่มบุญ 9 วัด 3 วัน 2 คืน (CX)
ราคา: 17,900 บาท
รหัสสินค้า: CX-L27-HK057-HKG_9_COT
สถานะสินค้า: มีสินค้าในสต๊อก
ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ 9 วัด 3วัน 2คืน
 บินเช้า กลับค่า เที่ยว 3 วันเต็ม
 นาเที่ยวโดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่นผู้ชานาญด้านพิธีทางศาสนา
 นมัสการ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเกาะฮ่องกง
 พระใหญ่ลันเตา , เจ้าแม่ทับทิม วัดเทียนโห่ว วัดหยวนหยวน, รีพัลเบย์ , วัดเจ้าพ่อกวนอู หมานโหม๋ , วัดแชกุงหมิว , วัดหวังต้าเซียน , วัดนางชี , วัดเจ้าแม่กวนอิม (Hung Hom)
 ช้อปปิ้งแบบจุใจ ณ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของฮ่องกง อาทิเช่น ซิตี้เกทเอาท์เลทต์ , K11, โอเชี่ยน เทอร์มินอล

โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพฯ –ฮ่องกง –วัดหวังต้าเซียน -วัดแชกุงหมิว –วัดนางชี - อิสระช้อปปิ้งนาธาน
วันที่สอง รีพัลเบย์-วิคตอเรีย พีค (Mid Level)- วัดเจ้าแม่กวนอิม (Hung Hom)- เจ้าแม่ทับทิม วัดเทียนโห่ว – วัดหยวนหยวน-ร้านจิวเวอรี่-ร้านหยก– วัดเจ้าพ่อกวนอู –Symphony of Light
วันที่สาม พระใหญ่ลันเตา- ช้อปปิ้งซิตี้เกท– กรุงเทพฯกำหนดการเดินทางเดือน ก.ย.60-เดือน ต.ค.60
ราคาเริ่มต้น 17,900.-