ทัวร์ฮ่องกง พักเซิ่นเจิ้น 2 คืน

ทัวร์ฮ่องกง พักเซิ่นเจิ้น 2 คืน
ราคา: 15,900 บาท
รหัสสินค้า: CX-L27-HK014-HKG_DEC
สถานะสินค้า: มีสินค้าในสต๊อก
ทัวร์ฮ่องกง พักเซิ่นเจิ้น 2 คืน
** รวมค่าบัตรเข้าดิสนีย์แล้ว เล่นเครื่องเล่นไม่จากัดรอบ อยู่จนถึงดูพลุ** **พักเซิ่นเจิ้น 2 คืน**


โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – ดิสนีย์แลนด์ + พลุ –เซินเจิ้น
วันที่สอง เซินเจิ้น-ช้อปปิ้งหลอหวู่ –ร้านหยก-ร้านบัวหิมะ– พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น - โชว์น้า 3D
วันที่สาม เซินเจิ้น –ฮ่องกง- วัดแชกงหมิว-ร้านจิวเวอรี่- อิสระช้อปปิ้งนาธาน-สนามบินฮ่องกง- กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง 23-25/24-26/25-27/26-28/27-29 ต.ต.60
กำหนดการเดินทาง 2-4/4-6/ 9-11/11-13/16-18/24-26/25-27 พ.ย.60
กำหนดการเดินทาง วันหยุด(วันสวรรคต ร.9) 13-15 ต.ค.60
กำหนดการเดินทาง วันปีใหม่ 29-31 ธ.ค. / 30 ธ.ค.60-1 ม.ค.61/31 ธ.ค.60-2 ม.ค.61
อัตราค่าบริการ 15,900 บาท