ซิดนีย์ – เมลเบิร์น 6 วัน 4 คืน

ซิดนีย์ – เมลเบิร์น 6 วัน 4 คืน
ราคา: 74,900 บาท
รหัสสินค้า: TG-L46- AUSTRALIA NEW YEAR_DEC
สถานะสินค้า: มีสินค้าในสต๊อก
POPULAR AUSTRALIA NEW YEAR CELEBRATION ซิดนีย์ – เมลเบิร์น 6 วัน 4 คืน
 เมนูพิเศษ!! กุ้งล๊อบสเตอร์ครึ่งตัว เสิร์ฟพร้อมไวน์รสเยี่ยม
 พร้อมสะสมไมล์จากการบินไทย
 ชมพลุฉลองปีใหม่อย่างยิ่งใหญ่อลังการก่อนประเทศไทย 4 ชั่วโมง


โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก (28 ธันวาคม 2560) กรุงเทพฯ – นครซิดนีย์
วันที่สอง (29 ธันวาคม 2560) นครซิดนีย์– อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ – สวนสัตว์พื้นเมือง – ซิดนีย์
วันที่สาม (30 ธันวาคม 2560) นครซิดนีย์ – เที่ยวชมเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ – เมลเบิร์น
วันที่สี่ (31 ธันวาคม 2560) เกรทโอเชี่ยนโร้ด ( เต็มสาย ) – เมืองอโพโล เบย์ - พอร์ตแคมเบลล์ - เมลเบิร์น-ชมพลุฉลองปีใหม่อย่างยิ่งใหญ่ริมแม่น้ายาราแห่งนครเมลเบิร์น
วันที่ห้า (1 มกราคม 2561) เมลเบิร์น – รถไฟจักรไอน้าโบราณ – ชมสวนสัตว์ - ชมนกเพนกวินที่เกาะฟิลลิป
วันที่หก( 2 มกราคม 2561) นครเมลเบิร์นชมเมือง-สวนฟิตซรอย กระท่อมกัปตันคุ้ก - ช้อปปิ้ง – กรุงเทพฯ


อัตราค่าบริการ 74,900.- บาท