ชมเมืองสิงคโปร ์ เลือกเที่ยวตาม Option 4 วัน 3วัน

ชมเมืองสิงคโปร ์ เลือกเที่ยวตาม Option 4 วัน 3วัน
ราคา: 12,999 บาท
รหัสสินค้า: SL-L96-SIN_ MA- 4D3N_MAR18
สถานะสินค้า: มีสินค้าในสต๊อก
ชมเมืองสิงคโปร ์ เลือกเที่ยวตาม Option 4 วัน 3วัน

โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพฯ – Singapore
วันสอง CITY TOUR – น้าพุแห่งความมั่งคั่ง – วัดเจ้าแม่กวนอิม - GARDEN BY THE BAY – Orchard – ท่าเรือ CLARKE QUAY
วันที่สาม เลือกเที่ยวตาม Option ที่ต้องการ Option A: Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ)
Option B: UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร) + มารีน่า เบย์ แซนด์ ชมโชว์ WONDERFUL LIGHT
วันที่สี่ ไชน่าทาวน์ – เดินทางกลับ


วันเดินทาง SEP-MAR-18
อัตราค่าบริการ 12,999.-