WOW TURKEY 8 DAYS

WOW TURKEY 8 DAYS
ราคา: 29,900 บาท
รหัสสินค้า: 13TK-L161- WOW TK8 D_DEC
สถานะสินค้า: มีสินค้าในสต๊อก
WOW TURKEY 8 DAYS

โปรแกรมการเดินทาง

วันแรกของการเดินทาง สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูล
วันที่สองของการเดินทาง ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน้าเงิน-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-อ่างเก็บน้า ใต้ดินเยเรบาตัน-พระราชวังทอปกาปึ-พระราชวังโดลมาบาเช่
วันสามของการเดินทาง เมืองบูร์ซ่า-มัสยิดสีเขียว-ช้อปปิ้งตลาดผ้าไหม-เมืองอิซเมียร์
วันที่สี่ของการเดินทาง เมืองอิซเมียร์-บ้านพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-ช้อปปิ้ง โรงงานทาเครื่องหนัง-ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)
วันที่ห้าของการเดินทาง เมืองคอนย่า-เมืองคัปปาโดเกีย-เมืองใต้ดิน-โชว์ระบาหน้าท้อง
วันที่หกของการเดินทาง พิพิธภัณฑ์เกอเรเม่-ชมเมืองคัปปาโดเกีย-กรุงอังคาร่า
วันที่เจ็ดของการเดินทาง กรุงอังคาร่า-กรุงอิสตันบูล-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ช้อปปิ้ง ตลาดสไปซ์-กรุงเทพมหานคร
วันที่แปดของการเดินทาง สนามบินสุวรรณภูมิ


กำหนดการเดินทาง เดือน กันยายน-ตุลาคม 2560
ราคา 29,900.- บาท