มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7วัน

มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7วัน
ราคา: 78,500 บาท
รหัสสินค้า: TG-L19-RUS HILIGHT_DEC
สถานะสินค้า: มีสินค้าในสต๊อก
มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7วัน
จุดเด่นของรายการ : พักโรงแรมในเมือง ประหยัดเวลาเดินทาง เนื่องจากมอสโคว์
และ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก การจราจรรถติดมาก
มอสโคว์ พักโรงแรม 4 ดาว อินเตอร์เชน ชมละครสัตว์รัสเชี่ยน เซอร์คัส และชมโชว์พื้นเมืองรัสเซีย พร้อมการ์ล่าดินเนอร์ ในวังนิโคลัส พาเลซ เดินทางโดยสายการบินไทย สะสมไมล์ได้ 50 %

โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพฯ – กรุงมอสโคว์
วันที่สอง กรุงมอสโคว์
วันที่สาม กรุงมอสโคว์ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
วันที่สี่ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
วันที่ห้า เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
วันที่หก เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – มอสโคว์ – กรุงเทพฯ
วันที่เจ็ด กรุงเทพฯอัตราค่าบริการ 78,500.-
วันเดินทาง 21-27, 23-29 ต.ค. / 15-21 พ.ย. / 29 พ.ย.-5 ธ.ค. / 4-10, 6-12, 9-15 ธ.ค.
สายการบินไทย