มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8วัน

มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8วัน
ราคา: 85,000 บาท
รหัสสินค้า: TG-L19-RUS GRAND_DEC
สถานะสินค้า: มีสินค้าในสต๊อก
มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8วัน
จุดเด่นของรายการ : พักโรงแรมในเมือง ประหยัดเวลาเดินทาง เนื่องจากมอสโคว์
และ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก การจราจรรถติดมาก
มอสโคว์ พักโรงแรม 4 ดาว อินเตอร์เชน ชมละครสัตว์รัสเชี่ยน เซอร์คัส และชมโชว์พื้นเมืองรัสเซีย พร้อมการ์ล่าดินเนอร์ ในวังนิโคลัส พาเลซ เดินทางโดยสายการบินไทย สะสมไมล์ได้ 50 %

โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพฯ – กรุงมอสโคว์
วันที่สอง กรุงมอสโคว์
วันที่สาม กรุงมอสโคว์
วันที่สี่ กรุงมอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
วันที่ห้า เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
วันที่หก เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
วันที่เจ็ด เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – กรุงมอสโคว์ – กรุงเทพฯ
วันที่แปด กรุงเทพฯ


อัตราค่าบริการ 85,000.-
วันเดินทาง 21 - 28 ก.ย. / 19 - 26 ต.ค. / 16 - 23 พ.ย. / 28 ธ.ค. 60 – 4 ม.ค. 61
สายการบินไทย