มอสโคว์ เมอร์มานสค์ 8 วัน 5 คืน

มอสโคว์ เมอร์มานสค์ 8 วัน 5 คืน
ราคา: 62,900 บาท
รหัสสินค้า: EY-L09-EY02_RU-NICE _MAR18
สถานะสินค้า: มีสินค้าในสต๊อก
มอสโคว์ เมอร์มานสค์ 8 วัน 5 คืน
โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพ ฯ – สนามบินอาบูดาบี
วันที่สอง มอสโคว์ – วิหารซาเวียร์ – ถนนอารบัต – IZMAILOVO MARKET – โชว์ละครสัตว์
วันที่สาม สแปร์โรว์ ฮิลส์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – เมอร์มานสค์ – ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า
วันที่สี่ เมอร์มานสค์ – หมู่บ้านซามี่ – Husky Park – ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า
วันที่ห้า เมอร์มานสค์ – พิพิธภัณฑ์เรื่องราวท้องถิ่น – เรือทาลายน้าแข็งพลังนิวเคลียร์ – สนามบินเมอร์มานสค์ – มอสโคว์
วันที่หก พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล
วันที่เจ็ด สนามบินมอสโคว์
วันที่แปด สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯอัตราค่าบริการ 62,900.-
วันเดินทาง มกราคม-มีนาคม 2561
สายการบินเอติฮัด แอร์เวย์