SOUTH AFRTCA 11D

SOUTH  AFRTCA 11D
ราคา: 134,000 บาท
รหัสสินค้า: SQ-L19-SOUTH AFRTCA_DEC
สถานะสินค้า: มีสินค้าในสต๊อก
SOUTH  AFRTCA 11D
อิ่มตาอิ่มใจกับร้านอาหารและเมนูที่คัดสรรมาให้ท่านได้ “อร่อยทุกมื้อ”
ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ชมเมืองเคปทาวน์จากมุมสูง - เทเบ้ลิ เมาเท่น – 4X4
พักโรงแรมเก๋และหรูระดับ 4 ถึง 5 ดาว
เต็มอิ่มกับอาหารที่คัดสรรมาให้ท่านได้ “อร่อยทุกมื้อ”

โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ
วันที่2 โจฮันเนสเบิร์ก – พริทอเรีย – เหมืองเพชร
วันที่3 โจฮันเนสเบิร์ก – ตลุยซาฟารี
วันที่ 4 4x4ซาฟารี – ซันซิตี้
วันที่5 อุทยานสวนสิงโต – หมู่บ้านพื้นเมือง
วันที่ 6 เคปทาวน์ – เทเบิ้ลเมาเท่น
วันที่7 เพนนินซูล่าทัวร์ – แหลมกู๊ดโฮป.
วันที่ 8 ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ชมเมืองเคปทาวน์ – ล่องเรือชมพระอาทิตย์
วันที่ 9 Franschhoek – Stellenbosch
วันที่ 10 เคปทาวน์
วันที่ 11 สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ


อัตราค่าบริการ 134,000
วันเดินทาง 20 – 30 ต.ค. 60 // 01 – 11 ธ.ค. 60
สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์