ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4 วัน

ราคา: 14,999 บาท
รหัสสินค้า: HX-L09-HKG26 HX_OCT
สถานะสินค้า:
รหัสทัวร์ HX-L09-HKG26 HX_OCT
 
1.กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เกาะลันเตา – วัดโป่วหลิน – เซินเจิ้น
2.เซินเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ – สวนหยวนหมิงหยวน - ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา
3.ถนนคู่รัก – หวีหนี่ – มาเก๊า – นมัสการเจ้าแม่กวนอิม - วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์ปอล
   ถ่ายภาพประทับใจกับหอไอเฟล - ชมเดอะเวเนเชี่ยน – จูไห่
4.นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัส เบย์ - วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพฯ
 
สายการบิน HONG KONG AIRLINES 
 
ราคาเริ่มต้น 14,999 บาท
 
กำหนดการเดินทาง
ก.ย.61      7-10,14-17,21-24
 
ต.ค.61      19-22,26-29