ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ 3วัน2คืน

ราคา: 13,999 บาท
รหัสสินค้า: EK-L09-HKG11 EK_OCT
สถานะสินค้า:
 รหัสทัวร์ EK-L09-HKG11 EK_OCT
 
  1.กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – A Symphony of Lights
  2.เกาะลันเตา - วัดโป่วหลิน - CiTYGATE OUTLETS – ดิสนีย์แลนด์
  3.นั่งรถรางพีคแทรม - ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค – รีพัลส์เบย์ - วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ
 
สายการบิน EMIRATE AIRLINE
     
ราคาเริ่มต้น 13,999 บาท
 
กำหนดการเดินทาง
 
ก.ย.61      7-9,14-16,21-23
 
ต.ค.61      5-7,6-8,12-14,13-15,19-21,20-22,21-23,26-28,27-29