ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา มาเก๊า 3 วัน

ราคา: 17,999 บาท
รหัสสินค้า: HX-L09-HKG12 HX_OCT
สถานะสินค้า:
รหัสทัวร์ HX-L09-HKG12 HX_OCT
 
1.กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เกาะลันเตา – วัดโป่วหลิน 
2.ฮ่องกง – มาเก๊า – วัดอาม่า – โบสถ์เซนต์ปอล - เซนาโด้วสแควร์ - เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล - เวเนเชียน – ฮ่องกง 
3.นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัส เบย์ – วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพฯ
 
สายการบิน HONG KONG AIRLINES
 
ราคาเริ่มต้น 17,999 บาท
 
กำหนดการเดินทาง
ก.ย.61 14-16
 
ต.ค.61 12-14,14-16,26-28