ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ลันเตา

ราคา: 17,999 บาท
รหัสสินค้า: HX-L137-HKG05 HX_OCT
สถานะสินค้า:
รหัสทัวร์ HX-L137-HKG05 HX_OCT
 
1.กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) 
กระเช้านองปิง – พระใหญ่นองปิง -  ซิตี้เกท เอาท์เลท –   ชมโชว์ แสง สี เสียง
2.ดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน (มีรถบริการรับส่ง ดิสนีย์แลนด์ – โรงแรม)
3.เมืองฮ่องกง – วิคตอเรียพีค- รีพลัส เบย์ – วัดแชกงหมิว - ร้านจิวเวอรี่ - ถนนนาธาน –  ย่านจิมซาจุ่ย - ดิวตี้ ฟรี
เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
 
สายการบิน HONG KONG AIRLINE
 
ราคาเริ่มต้น 17,999 บาท
 
กำหนดการเดินทาง
ต.ค.61   5-7,12-14,14-16,19-21,21-23,26-28