ทัวร์ฮ่องกง...สายบุญ

ราคา: 15,900 บาท
รหัสสินค้า: CX-L110-HKG003A CX_OCT
สถานะสินค้า:
รหัสทัวร์ CX-L110-HKG003A CX_OCT
 
1.กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – อิสระ!! ช้อปปิ้งถนนเลดี้ มาร์เก๊ต & ย่านมงก๊ก
2.วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – สำนักชีฉีหลิน - ร้านจิวเวอรี่ + ร้านสมุนไพรจีน – วิคตอเรียพีค 
เจ้าแม่กวนอิม รีพลัสเบย์ – อิสระ!! ช้อปปิ้งถนนนาธาน - ย่านจิมซาจุ่ย – SYMPHONY OF LIGHTS
3.นั่งกระเช้าลอยฟ้านองปิง – พระใหญ่ลันเตา –  ช้อปปิ้งCITY GATE OUTLET – กรุงเทพฯ
 
สายการบิน CATHAY PACIFIC 
 
ราคาเริ่มต้น 15,900 บาท
 
กำหนดการเดินทาง
ก.ย.61   7-9,14-16
 
ต.ค.61   20-22,26-28