ทัวร์ฮ่องกง HKG17 ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน

ราคา: 15,999 บาท
รหัสสินค้า: CX-L09-HKG17-3D_OCT
สถานะสินค้า:
รหัสทัวร์ CX-L09-HKG17-3D_OCT
 
1.กรุงเทพฯ – ฮ่องกง 
2.ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน อิสระอาหารกลางวัน และอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
3.ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค-รีพลัสเบย์-วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย-ฮ่องกง - กรุงเทพฯ
 
สายการบิน  CATHAY PACIFIC 
 
ราคาเริ่มต้น 15,999 บาท
 
กำหนดเดินทาง
ต.ค.61 19-21