ทัวร์ฮ่องกง พระใหญ่นองปิง ดิสนีย์แลนด์

ราคา: 17,900 บาท
รหัสสินค้า: CX-L120-BT-HKG03_OCT
สถานะสินค้า:
รหัสทัวร์ CX-L120-BT-HKG03_OCT
 
1 กรุงเทพฯ – ฮ่องกง- Mongkok Ladies Market
2.วัดหวังต้าเซียน-วัดแชกงมิว-วัดชิหลิน-รีพลัสเบย์-ขอพรเจ้าแม่กวนอิม-นั่งรถรางขึ้นพีคแทรม-ช้อปปิ้งนาธาน
จิมซ่าจุ่ย -  Avenue of Stare
3.สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน-นั่งกระเช้านองปิง-สวนสนุกดิสนีย์แลนด์-กรุงเทพฯ
 
สายการบิน CATHAY PACIFIC AIRWAYS
 
ราคาเริ่มต้น 17,900 บาท
 
กำหนดการเดินทาง
ก.ย.61    22-24,29ก.ย-1ต.ค
 
ต.ค.61 11-13,13-15,18-20,20-22,25-27,27-29