ทัวร์ฮ่องกง Super Pro ฮ่องกง พระใหญ่ลันเตา ดิสนีเเลนด์ 3D2N

ราคา: 15,900 บาท
รหัสสินค้า: CX-L27-HK006 CX_OCT
สถานะสินค้า:
รหัสทัวร์ CX-L27-HK006 CX_OCT
 
1.กรุงเทพฯ –ฮ่องกง – พระใหญ่ลันเตา – ช้อปปิ้งซิตี้เกท – ส่งที่พัก 
2.ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน  
3.รีพัลเบย์ - วิคตอเรีย พีค (Mid Level) –โรงงานจิวเวอรี่ - ร้านหยก - วัดแชกง -อิสระช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพฯ  
 
สายการบิน CATHAY PACIFIC AIRWAYS
 
ราคาเริ่มต้น 15,900 บาท
 
กำหนดการเดินทาง
ต.ค.61 5-7,12-14,13-15,19-21,20-22,21-23,26-28