ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG ไหว้พระนองปิง 3 วัน 2 คืน

ราคา: 14,999 บาท
รหัสสินค้า: CX-L09-HKG25 CX_OCT
สถานะสินค้า:
รหัสทัวร์ CX-L09-HKG25 CX_OCT
 
1.กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – กระเช้าลอยฟ้านองปิง พระใหญ่ลันเตา - Citygate Outlet Mall
2.วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน - เขา  VICTORIA - หาด REPULSE BAY - A Symphony of Lights
3.ถนนนาธาน – อิสระตามอัธยาศัยตลอดทั้งวัน – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ
 
สายการบิน  CATHAY PACIFIC AIRWAYS
 
ราคาเริ่มต้น 14,999 บาท
 
กำหนดการเดินทาง
ก.ย.61  23-25 BUS1, 23-25 BUS2
 
ต.ค.61  14-16,22-24,28-30