ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง...สุดคุ้ม 3วัน 2คืน

ราคา: 14,900 บาท
รหัสสินค้า: CX-L110-HKG001 CX_MAR19
สถานะสินค้า:
รหัสทัวร์ CX-L110-HKG001 CX_MAR19
 
1.กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – ฮ่องกง – กระเช้าลอยฟ้านองปิง – พระใหญ่ลันเตา 
CITY GATE OUTLET – SYMPHONY OF LIGHTS
2.วิคตอเรียพีค (นั่ง PEAK TRAM) – รีพลัสเบย์ – ร้านจิวเวอรี่ + ร้านสมุนไพรจีน 
วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – อิสระ!! ช้อปปิ้งถนนนาธาน & ย่านจิมซาจุ่ย
3.อิสระ !! ช้อปปิ้ง หรือซื้อ OPTION TOUR – กรุงเทพฯ
 
สายการบิน CATHAY PACIFIC AIRWAYS
 
ราคาเริ่มต้น 14,900 บาท
 
กำหนดการเดินทาง
ต.ค.61 13-15,22-24,28-30
 
พ.ย.61 9-11,23-25,30พ.ย.-3ธ.ค.
 
ธ.ค.61 14-16
 
ก.พ.62 22-24
 
มี.ค.62 1-3,8-10,22-24