ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์

ราคา: 17,999 บาท
รหัสสินค้า: HX-L09-HKG07 HX_SEP
สถานะสินค้า:
รหัสทัวร์ HX-L09-HKG07 HX_SEP
 
1.สนามบินสุวรรณภูมิ
2.กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – นั่งกระเช้านองปิง - วัดโป่วหลิน – City GATE OUTLET - A Symphony of Lights
3.ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน
4.ชมวิวเขาวิคตรอเรีย พีค-รีพลัสเบย์-วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ
 
สายการบิน HONG KONG AIRLINES
 
ราคาเริ่มต้น 17,999 บาท
 
กำหนดการเดินทาง
ก.ย.61 7-10,14-17,21-24