ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น 3D2N

ราคา: 13,900 บาท
รหัสสินค้า: CX-L27-HK003 CX_OCT
สถานะสินค้า:
รหัสทัวร์  CX-L27-HK003 CX_OCT
 
1.กรุงเทพฯ – ฮ่องกง–กระเช้านองปิง–พระใหญ่ลันเตา - เซินเจิ้น
2.เซินเจิ้น – พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น-ร้านบัวหิมะ-ร้านผ้าไหม-ร้านหยก-ช้อปปิ้งหลอหวู่-โชว์น้ำ 3D Mangrove Groove 
3.เซินเจิ้น – ฮ่องกง- รีพัลเบย์ –วัดแชกงหมิว- โรงงานจิวเวอรี่ - อิสระช้อปปิ้งนาธาน-สนามบินฮ่องกง- กรุงเทพฯ 
 
สายการบิน CATHAY PACIFIC AIRWAYS
 
ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท
 
กำหนดการเดินทาง
ก.ย.61 7-9,14-16,21-23
 
ต.ค.61 5-7,12-14,13-15,19-21,20-22,21-23,26-28