ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ 3วัน2คืน

ราคา: 10,999 บาท
รหัสสินค้า: HX-L09-HKG20-3D2N_OCT
สถานะสินค้า:
รหัสทัวร์ HX-L09-HKG20-3D2N_OCT
 
  1.กรุงเทพฯ – ฮ่องกง 
  2.เซินเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ – สวนหยวนหมิงหยวน - ชมโชว์อันตระการตา
  3.จูไห่ - ฮ่องกง – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพ ฯ
 
สายการบิน HONG KONG AIRLINES 
 
ราคาเริ่มต้น 10,999.-
 
กำหนดเดินทาง
ก.ย.61 7-9,14-16,21-23
 
ต.ค.61  19-21