ทัวร์ฮ่องกง EASY ฮ่องกง นองปิง ฟรีเดย์ 3 วัน 2 คืน

ราคา: 14,900 บาท
รหัสสินค้า: CX-L90-HKG-3D2N_OCT
สถานะสินค้า:
รหัสทัวร์ CX-L90-HKG-3D2N_OCT
 
1.กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – หมูบ้านนองปิง – อิสระช้อปปิ้ง City Gate Outlet      
2.วัดแชกงหมิว – วัดหว่องไต๋สิน – โรงงานจิวเวอรี่ – ร้านหยก 
ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ยและโอเชี่ยนเทอร์มินอล      
3.อิสระท่องเที่ยว ช็อปปิ้งตามอัธยาศัย – กรุงเทพ     
  
สายการบิน CATHAY PACIFIC
 
ราคาเริ่มต้น 14,900 บาท
 
กำหนดเดินทาง
ก.ย.61 21 - 23 
 
ต.ค.61 06 - 08 , 12 – 14 , 13 - 15 , 19 - 21 , 20 - 22 , 26 - 28