ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา อิสระช็อปปิ้ง

ราคา: 14,999 บาท
รหัสสินค้า: HX-L137-HKG09 HX_OCT
สถานะสินค้า:
รหัสทัวร์ HX-L137-HKG09 HX_OCT
 
1.กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) 
กระเช้านองปิง -พระใหญ่นองปิง -  ซิตี้เกท เอาท์เลท – ชมโชว์ แสง สี เสียง 
2.อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน 
3.วิคตอเรียพีค(พีคแทรม) - รีพลัสเบย์ - วัดแชกง หมิว –วัดหวังต้าเซียน
โรงงานจิวเวอรี่ – ร้านหยก – ถนนนาธาน –   ย่านจิมซาจุ่ย – เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก)  - กรุงเทพฯ
 
สายการบิน HONG KONG AIRLINE
 
ราคาเริ่มต้น 14,999 บาท
 
กำหนดการเดินทาง
ต.ค.61  5-7,6-8,21-23BUS1,21-23BUS2,25-27,27-29