ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เซินเจิ้น จู่ไห่ 4D2N

ราคา: 13,999 บาท
รหัสสินค้า: HX-L09-AZHKG31-HKG_MAR19
สถานะสินค้า:
รหัสทัวร์ HX-L09-AZHKG31-HKG_MAR19
 
1.สนามบินสุวรรณภูมิ
2.กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – ดิสนีย์แลนด์ – เซินเจิ้น **ชมโชว์ม่านน้ำ Mangrove Groove 3D
3.หลอหวู่ – วัดกวนอู – จูไห่ – สวนหยวนหมิงหยวน - ตลาดใต้ดินกงเป่ย
4.ฮ่องกง - วัดหวังต้าเซียน - วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - กรุงเทพฯ
 
สายการบิน HONG KONG AIRLINES
 
ราคาเริ่มต้น 13,999 บาท
 
กำหนดเดินทาง
พ.ย.61 3-6,10-13,17-230,24-27
 
ธ.ค.61 1-4,8-11,15-18,22-25
 
ม.ค.62 12-15,19-22,23-26
 
ก.พ.62 16-19,23-26
 
มี.ค.62 2-5,8-11,9-12,14-17,16-20,23-26