ทัวร์ฮ่องกง SHOPPING 3DAYS

ราคา: 12,900 บาท
รหัสสินค้า: EK-L120-BT-HKG09 EK_SEP
สถานะสินค้า:
รหัสทัวร์ EK-L120-BT-HKG09 EK_SEP
 
1.กรุงเทพฯ –ฮ่องกง – Mongkok Ladies Market
2.รีพลัสเบย์-วัดแชกงหมิว-หวังต้าเซียน-โรงงานจิวเวอร์รี่-ช้อปปิ้งนาธาน - จิมซาจุ่ย-Avenue of Star
3.กระเช้านองปิง – City gate Outlets - กรุงเทพฯ
 
สายการบิน EMIRATES AIRLINE
 
ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท
 
กำหนดการเดินทาง
ก.ย. 61 9-11,15-17,16-18