ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น กระเช้านองปิง

ราคา: 11,900 บาท
รหัสสินค้า: CX-L120-BT-HKG01 CX_APR19
สถานะสินค้า:
รหัสทัวร์ CX-L120-BT-HKG01 CX_APR19
 
1.กรุงเทพฯ – ฮ่องกง-พระใหญ่วัดโป่หลิน-นั่งกระเช้านองปิง - city gate outlets-เซินเจิ้น
2 เซินเจิ้น-พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น-ชาจีน เยื่อไผ่ บัวหิมะ - หยก-ช้อปปิ้งหล่อหวู่ -โชว์ม่านน้ำ Mangrove Groove 
3 รีพลัสเบย์-เจ้าแม่กวนอิม-วัดแชกงมิว-โรงงานจิวเวอรี่ - ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย-กรุงเทพฯ
 
สายการบิน  CATHAY PACIFIC AIRWAYS
 
ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท
 
กำหนดการเดินทาง
ก.ย.61 1-3,8-10,13-1520-22,22-24,29-1ต.ค
 
ต.ค.61 4-6,6-8,11-13,18-20,25-27
 
พ.ย.61 3-5,10-12,17-19,24-26
 
ธ.ค.61 1-3,15-17,28-30,29-31,31 ธ.ค. – 02 ม.ค. 62
 
ม.ค.62 5-7,12-14,19-21,26-28
 
ก.พ.62 9-11,23-25,30-1เม.ย