ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น โชว์ม่านน้ำ

ราคา: 8,999 บาท
รหัสสินค้า: EK-L120-BT-HKG001_NOV
สถานะสินค้า:
รหัสทัวร์   EK-L120-BT-HKG001_NOV
 
1.กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-เซินเจิ้น 
2.เซินเจิ้น-วัดกวนอู-พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น-ชาจีน เยื่อไผ่ บัวหิมะ
หยก-โชว์ม่านน้ำ-ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน
3.วัดแชกงมิว-วัดหวังต้าเซียน-โรงงานจิวเวอรี่
ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย-กรุงเทพฯ   
 
สายการบิน EMIRATE AIRLINE

ราคาเริ่มต้น 8,999 บาท
 
กำหนดวันเดินทาง
ก.ย.61 15-17,16-18
 
ต.ค.61 3-5,16-18
 
พ.ย.61 1-3,7-9,15-17,18-20,28-30