ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น 3D2N

ราคา: 9,999 บาท
รหัสสินค้า: CX-L27-HK001 CX_OCT
สถานะสินค้า:
รหัสทัวร์ CX-L27-HK001 CX_OCT
 
1.กรุงเทพฯ – ฮ่องกง –เซินเจิ้น – พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอหวู่
2.เซินเจิ้น -ร้านผ้าไหม ร้านหยก -ร้านบัวหิมะ - จำลองหมู่บ้านฮอลล์แลนด์ - ช้อปปิ้งตงเหมิน- โชว์น้ำแบบ 3 D   
3.เซินเจิ้น – วัดแชกงหมิว –ร้านจิวเวอรี่- อิสระช้อปปิ้งนาธาน - สนามบินฮ่องกง -กรุงเทพฯ  
 
สายการบิน  CATHAY PACIFIC AIRWAYS
 
ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท
 
กำหนดการเดินทาง
ก.ย.61 7-9,14-16,21-23
ต.ค.61 5-7,12-14,13-15,19-21,20-22,21-23,26-28