ทัวร์ญี่ปุ่น KYUSHU & HUIS TEN BOSCH FULL FUN 6 D 4N

ราคา: 52,900 บาท
รหัสสินค้า: TG-L05-GO2FUK-TG002_OCT
สถานะสินค้า:
รหัสทัวร์ TG-L05-GO2FUK-TG002_OCT
 
1.กรุงเทพฯ-สนามบินฟุคุโอกะ
2.สนามบินฟุคุโอกะ-ศาลเจ้าดาไซฟุ-เมืองเปบปุ-ชมบ่อน้ำจิโงคุเมงุริ – แช่น้ำแร่
3.โออิตะ-หมู่บ้านยูฟุอิน-ซากะ-เมืองโทสุ-โทซุพีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต – แช่น้ำแร่
4.ศาลเจ้ายูโตคุอินาริ-นางาซากิ-เฮ้าส์เทนบอช
5.เมืองฟุกุโอกะ - CANAL CITY – TENJIT
6.สนามบินฟุคุโอกะ – กรุงเทพฯ
 
สายการบิน THAI AIRWAYS 
 
ราคาเริ่มต้น 52,900 บาท
 
กำหนดการเดินทาง
ต.ค.61 5-10,12-17