ทัวร์ญี่ปุ่น KYUSHU ALL IN ONE 6D4N

ราคา: 46,900 บาท
รหัสสินค้า: TG-L05-GO2-ICN TG004_NOV
สถานะสินค้า:
รหัสทัวร์ TG-L05-GO2-ICN TG004_NOV
 
1.กรุงเทพฯ-สนามบินฟุคุโอกะ
2.สนามบินฟุคุโอกะ-ศาลเจ้าดาไซฟุ-หมู่บ้านยูฟุอิน-เมืองเบปปุ-จิโงคุเมงุริ 
[ชมบ่อน้ำ 3 บ่อ]-แช่น้ำแร่
3.สะพานแขวนโคโคโนเอะยูเมะ-เมืองซากะ-ศาลเจ้ายูโตคุอินาริเมืองนางาซากิ
นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาอินาซะ
4.เมืองนางาซากิ-อะตอมมิคบอมบ์-สวนสันติภาพ-เมืองฟุคุโอกะ-ช้อปปิ้งเท็นจิน
5.อิสระ ช้อปปิ้ง เมืองฟุกุโอกะ 
6.สนามบินฟุคุโอกะ-กรุงเทพฯ
 
สายการบิน THAI AIRWAYS 
 
ราคาเริ่มต้น 46,900 บาท
 
กำหนดการเดินทาง
พ.ย.61 14-19