ทัวร์ญี่ปุ่น KYUSHU FULL FUN 5D3N

ราคา: 44,900 บาท
รหัสสินค้า: TG-L05-GO2FUK-TG005_DEC
สถานะสินค้า:
รหัสทัวร์ TG-L05-GO2FUK-TG005_DEC
 
1.กรุงเทพฯ-สนามบินฟุคุโอกะ
2.สนามบินฟุคุโอกะ-ศาลเจ้าดาไซฟุ-หมู่บ้านยูฟุอิน-เมืองเบปปุ-จิโงคุเมงุริ 
[ชมบ่อน้ำ 3 บ่อ]-แช่น้ำแร่
3.สะพานแขวนโคโคโนเอะยูเมะ-เมืองซากะ-ศาลเจ้ายูโตคุอินาริเมืองนางาซากิ
นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาอินาซะ
4.เมืองนางาซากิ-อะตอมมิคบอมบ์-สวนสันติภาพ-เมืองฟุคุโอกะ-ช้อปปิ้งเท็นจิน
5.สนามบินฟุคุโอกะ-กรุงเทพฯ
 
สายการบิน THAI AIRWAYS
 
ราคาเริ่มต้น 44,900 บาท
 
กำหนดการเดินทาง
ธ.ค.61  14-18