ทัวร์ญี่ปุ่น HAPPINESS NEW YEAR IN HOKKAIDO 5 DAYS

ราคา: 59,900 บาท
รหัสสินค้า: TG-L09-HOK09_DEC
สถานะสินค้า:
รหัสทัวร์ TG-L09-HOK09_DEC
 
1.กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
2.ชิโตเสะ– เมืองโอตารุ– คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว 
พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี  ซัปโปโร  - เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ขาปู 3 ชนิด
3.ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกาซัปโปโร- ศาลเจ้าฮอกไกโด
ดิวตี้ฟรี - MITSUI OUTLET
4.ลานกิจกรรมหิมะ– หุบเขานรกจิโกกุดานิ - ”ทะเลสาบโทยะ 
นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสุซาน – สวนหมีโชวะชินซัง – ออนเซ็นธรรมชาติ
5.สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพ ฯ 
 
สายการบิน THAI AIRWAYS
 
ราคาเริ่มต้น 59,900 บาท
 
กำหนดการเดินทาง
ธ.ค.61 30 ธ.ค. 1 – 03 ม.ค.62