ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO FURANO 5D3N ซุปตาร์ ฮีโร่ (Welcome back)

ราคา: 35,888 บาท
รหัสสินค้า: TG-L197-HOK-TG48-5D3N_FEB19
สถานะสินค้า:
รหัสทัวร์ TG-L197-HOK-TG48-5D3N_FEB19
 
1.สนามบินสุวรรณภูมิ 
2.สนามบินชิโตเซะ - เมืองฟุราโน่ – Furano Ningle Terrace 
สุนัขลากเลื่อน - เล่นสกี ณ สวนชิคิไซโนะโอกะ –เมืองบิเอะ 
บ่อน้ำสีฟ้า - อิออนทาวน์
3.สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า 
น้ำตกริวเซย์และน้ำตกกิงกะ – ถนนช้อปปิ้งเฮวะ โดริ
4.เนินพระพุทธเจ้า - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี 
โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ -  ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ  
5.สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ
 
สายการบิน THAI  AIRWAYS
 
ราคาเริ่มต้น 35,888 บาท
 
กำหนดการเดินทาง
พ.ย.61    30พ.ย.-4ธ.ค.
ธ.ค.61    2-6,3-7,10-14,11-15
16-20,17-21,18-22,20-24