ทัวร์ญี่ปุ่น MAGIC HOKKAIDO (6วัน4คืน)

ราคา: 47,999 บาท
รหัสสินค้า: TG-L40-MAGIC HOK_DEC
สถานะสินค้า:
รหัสทัวร์ TG-L40-MAGIC HOK_DEC
 
1.กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
2.ซิโตเซ่ - หมู่บ้านนินจาดาเตะจิดาอิมูระ 
บ่อโคลนเดือด  จิโกกุดานิ – โนโบริเบ็ทสึ
3.ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมภูเขาไฟอุสึ – ฟาร์มหมีสีน้ำตาล 
โรงกลั่นวิสกี้นิกกะ -เมืองโอตารุ 
4.เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี 
เมืองซับโปโร -โรงงานช็อกโกแล็ต – ย่านทานุกิโคจิ – ช้อปปิ้งย่านซึซึกิโนะ
5.อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกาโบราณ – สวนโอโดริ 
JR TOWER -มิตซุยเอ้าท์เล็ต
6.สนามบินชิโตเซ่ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
สายการบิน  THAI AIRWAY
 
ราคาเริ่มต้น 47,999 บาท
 
กำหนดการเดินทาง 
พ.ย.61 6 – 11,13 – 18,20 – 25,27 พ.ย. – 2 ธ.ค. 
 
ธ.ค.61 4-9,11-16