ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO HAKODATE 5D3N

ราคา: 40,888 บาท
รหัสสินค้า: TG-L197-TG45-HOK_NOV
สถานะสินค้า:
รหัสทัวร์  TG-L197-TG45-HOK_NOV
 
1.สนามบินสุวรรณภูมิ 
2.สนามบินชิโตเซะ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – อุทยานแห่งชาติโอนุมะ 
ฮาโกดาเตะ – ป้อมโกเรียวคาคุ – โกดังอิฐแดงริมน้ำ – นั่งกระเช้าชมวิว ภูเขาฮาโกดาเตะ
3.ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ – โบสถ์คาทอลิกพระแม่มารี - หุบเขานรกจิโกกุดานิ 
ภูเขาไฟโชวะ – สวนหมีภูเขาไฟโชวะ – ซัปโปโร
4.คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ -  ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ 
ร้านสินค้ามือสอง - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
5.สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ
 
สายการบิน  THAI AIRWAY
 
ราคาเริ่มต้น40,888 บาท
 
กำหนดการเดินทาง 
ต.ค.61 2-6,4-8,5-9,6-10,7-10,9-13,14-18
15-19,16-20,21-25,22-26,23-27
  24-28,25-29,27-31
 
พ.ย.61 3-7,4-8,5-9,8-12,12-16,13-17,15-19
18-22,20-24,21-25,22-26,25-29,26-30