ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO HAPPY NEW YEAR (5D3N)

ราคา: 36,900 บาท
รหัสสินค้า: XJ-L137-CTSNY XJ-5D3N_DEC
สถานะสินค้า:
รหัสทัวร์ XJ-L137-CTSNY XJ-5D3N_DEC
 
1.กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่ (ฮอกไกโด)
2.สนามบินชิโตเซ่– สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า 
(สำหรับกรุ๊ป 6-10ธค61 / 28ธค-1มค62) 
พิพิธภัณฑ์หิมะและน้ำแข็งคามิคาวะ 
(สำหรับกรุ๊ป 29ธค-2มค62/30ธค-3มค62)  
อิออน มอลล์  - อะซาฮิยาม่า        
3.อะซาฮิยาม่า – บิเอะ – ลานสกี Shikisai no 
คลองโอตารุ–ถนนทานูกิโคจิ      
4.ตลาดนิโจ – หอนาฬิกา– ทำเนียบรัฐบาลเก่า – ศาลเจ้าฮอกไกโด 
โรงงานช๊อกโกแลต– พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ ปู 3 ชนิด 
5.สนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพ ฯ (ดอนเมือง) 
  
สายการบิน  AIR ASIA
 
ราคาเริ่มต้น 36,900 บาท
 
กำหนดเดินทาง 
ธ.ค.61 6-10,28 ธ.ค. -01 ม.ค. 62
29 ธ.ค. -02 ม.ค. 62
  30 ธ.ค. -03 ม.ค. 62