ทัวร์ญี่ปุ่น Beautiful Hokkaido 6วัน 4คืน

ราคา: 32,888 บาท
รหัสสินค้า: XJ-L47-XJ96 BEAUTIFUL_SEP
สถานะสินค้า:
รหัสทัวร์ XJ-L47-XJ96 BEAUTIFUL_SEP
 
1.กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง 
2.สนามบินนิวชิโตเสะ - ซัปโปโร – ตึกทำเนียบรัฐบาล 
สวนโอโดริ - หอนาฬิกา - โรงงาน ช็อกโกแลตอิชิยะ 
ร้าน Alexander ดิวตี้ฟรี – โซอุนเคียว ออนเซ็น
3.โซอุนเคียว – ฟูราโน่ - โทมิตะฟาร์ม ทุ่งลาเวนเดอร์ 
ฟาร์มชิกิไซโนะ โอกะ - เมืองบิเอะ –  Patchwork road  
บ่อน้ำสีฟ้า Blue Pond  - อาซาฮิคาว่า
4.โอตารุ  - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี 
โรงงานเครื่องแก้วโอตารุ - มิตซุย เอ้าท์เล็ท - ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ
5.ตลาดปลาโจไก (มีรถ ไกด์บริการพาไปชม)
หรือท่านสามารถอิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
6.ซัปโปโร  - สนามบินชิโตะเซะ – ท่าอากาศยานดอนเมือง
 
สายการบิน THAI AIR ASIA X
 
ราคาเริ่มต้น 32,888 บาท
 
กำหนดการเดินทาง
ก.ย. 61     4-9,5-10,11-16,12-17,18-23,19-24,25-30,26 ก.ย.-1 ต.ค.