ทัวร์ญี่ปุ่น HOK06 HOKKAIDO PREMIUM SO COOL 6D 4N

ราคา: 41,999 บาท
รหัสสินค้า: ทัวร์ญี่ปุ่น HOK06 HOKKAIDO PREMIUM SO COOL 6D 4N
สถานะสินค้า:
รหัสทัวร์ TG-L09-HOK06_6D4N_DEC
 
1.กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
2.ชิโตเสะ– หุบเขานรกจิโกกุดานิ - ”ทะเลสาบโทยะ 
  นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสุซาน – สวนหมีโชวะชินซัง
3.ลานกิจกรรมหิมะ– เมืองโอตารุ– คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว 
พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี  - ซัปโปโร  - เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ขาปู 3 ชนิด
4.ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกาซัปโปโร
ศาลเจ้าฮอกไกโด– ดิวตี้ฟรี - MITSUI OUTLET
5.ฟรีเดย์อิสระ ช้อปปิ้งที่ เจอาร์ ทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)
6.สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพ ฯ 
 
สายการบิน  THAI AIRWAY
 
ราคาเริ่มต้น 41,999 บาท
 
กำหนดการเดินทาง 
ธ.ค.61 5-10,6-11,12-17,14-19,19-24,21-26