ทัวร์ญี่ปุ่น HOK03 COLOUR LEAVES IN HOKKAIDO 5D3N

ราคา: 39,999 บาท
รหัสสินค้า: TG-L09-HOK03_5D3N_NOV
สถานะสินค้า:
รหัสทัวร์ TG-L09-HOK03_5D3N_NOV
 
1.กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
2.ชิโตเสะ – หมู่บ้านราเมน – อาซาฮิยาม่า – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – อิออน
3.ศาลเจ้าฮอกไกโด  - หุบเขานรกจิโกกุดานิ - ”ทะเลสาบโทยะ 
นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสุซาน – สวนหมีโชวะชินซัง
4.เมืองโอตารุ– คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี  
ดิวตี้ฟรี - มิตซุย เอ้าท์เล็ต – ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร
5.สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ
 
สายการบิน  THAI AIRWAY
 
ราคาเริ่มต้น 39,999 บาท
 
กำหนดการเดินทาง  
 
ต.ค.61 17-21,24-18,31ต.ค-4พ.ย
 
พ.ย.61 7-11,14-18,21-25,22-26,23-27,28พ.ย-2ธ.ค