ทัวร์ญี่ปุ่น HOK01 HOKKAIDO FALLING IN LOVE 5D3N

ราคา: 31,999 บาท
รหัสสินค้า: XJ-L09-HOK01_5D3N_OCT
สถานะสินค้า:
รหัสทัวร์ XJ-L09-HOK01_5D3N_OCT
 
1.กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
2.ชิโตเสะ – เมืองโอตารุ– คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว 
พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – อิออน
3.อุทยานแห่งชาติ ไดเซ็ตสึซัง – กระเช้าคุโรดาเกะ - น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ
หมู่บ้านราเมน – อาซาฮิยาม่า – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – ถนนช้อปปิ้งเฮวะ
4.มิตซุย เอ้าท์เล็ต - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกาซัปโปโร 
ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
5.สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ 
 
สายการบิน AIR ASIA
 
ราคาเริ่มต้น 31,999 บาท
 
กำหนดเดินทาง
ก.ย.61 21-25
 
ต.ค.61 10-14,12-16,17-21,19-23