ทัวร์ญี่ปุ่น HOK02 HOKKAIDO AUTUMN COLOUR CHANGE 6D 4N

ราคา: 32,999 บาท
รหัสสินค้า: XJ-L09-HOK02_6D1N_OCT
สถานะสินค้า:
รหัสทัวร์ XJ-L09-HOK02_6D1N_OCT
 
1.กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
2.ชิโตเสะ – เมืองโอตารุ– คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว 
พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – อิออน
3.อุทยานแห่งชาติ ไดเซ็ตสึซัง – กระเช้าคุโรดาเกะ - น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ 
หมู่บ้านราเมน – อาซาฮิยาม่า – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – ถนนช้อปปิ้งเฮวะ
4.มิตซุย เอ้าท์เล็ต - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกาซัปโปโร 
ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
5.ฟรีเดย์อิสระ ช้อปปิ้งที่ เจอาร์ ทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)
6.สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ
 
สายการบิน AIR ASIA
 
ราคาเริ่มต้น 32,999 บาท
 
กำหนดเดินทาง
ก.ย.61 13-18,15-20,20-25,22-27,29ก.ย-11ต.ค
 
ต.ค.61 6-11,11-16,12-17,13-18,18-23,19-24,20-25