ทัวร์ญี่ปุ่น Hokkaido Autumn ซัปโปโร โอตารุ โนโบริเบทสึ 5วัน 3คืน

ราคา: 24,888 บาท
รหัสสินค้า: XJ-L47-XJ111_HOK_NOV
สถานะสินค้า:
รหัสทัวร์ XJ-L47-XJ111_HOK_NOV
 
1.กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง 
2.สนามบินนิวชิโตเสะ – ซัปโปโร – ทำเนียบรัฐบาลเก่า ผ่านชมสวนโอโดริ 
โอตารุ – คลองโอตารุ – ชมเครื่องแก้วโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี   
3.โนโบริเบทสึ – จิโกคุดานิ – นั่งกระเช้า Usuzan Ropeway – ภูเขาไฟโชวะชินซัง
  จุดชมวิวไซโล - โรงงานช็อกโกแลต – Joy One ดิวตี้ฟรี – ซัปโปโร - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
4.ตลาดปลาโจไก (มีรถ ไกด์บริการพาไปชม) หรืออิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือซื้อOption Tour
5.ซัปโปโร - ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ - ท่าอากาศยานดอนเมือง   
    
สายการบิน THAI AIR  ASIA X  
 
ราคาเริ่มต้น 24,888 บาท
 
กำหนดเดินทาง
ก.ย.61 22-26,27ก.ย-1ต.ค
 
ต.ค.61 6-10,11-15,13-17,20-24,24-28,26-30,30ต.ค-3พ.ย
 
พ.ย.61 1-5,7-11,9-13,14-18,21-25,30พ.ย-4ธ.ค