ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA WAKAYAMA KYOTO 6D4N

ราคา: 34,888 บาท
รหัสสินค้า: XJ-L197-XJ63-OSA_DEC
สถานะสินค้า:
รหัสทัวร์ XJ-L197-XJ63-OSA_DEC
 
1.กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น
2.ชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – อาคารทาคายาม่า – นาโกย่า
3.อาราซิยาม่า – สวนป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว – เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ 
  ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – โอซาก้า
4.เมืองวาคายาม่า - ปราสาทวาคายาม่า – Porto Europa - ตลาดปลาคุโรชิโอ
  นั่งรถไฟแมวเหมียว (Wakayama St.-Kishi St.) – โอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
5.ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - เอ็กซ์โปซิตี้ - หุบเขามิโนะ – ผ่านชมวัดเรียวอันจิ 
น้ำตกมิโนะ - อิออนมอลล์ - สนามบินคันไซ
6.สนามบินดอนเมือง 
 
สายการบิน  AIR ASIA X 
 
ราคาเริ่มต้น 34,888 บาท
 
กำหนดเดกินทาง
ธ.ค.61 1-6,2-7,3-8,4-9,5-10,6-11,7-12
  8-13,9-14,10-15,11-16,12-17
  13-18,14-19,15-20,16-21,17-22
  18-23,19-234,20-25,21-26,22-24
  23-28,24-29,25-30,26-31
27 ธ.ค-01 ม.ค.62 BUS1
28ธ.ค-02  ม.ค.62 BUS1
28ธ.ค1-02 ม.ค.62 BUS2
29ธ.ค-03 ม.ค.62 BUS1
29 ธ.ค-03 ม.ค.62 BUS2
29ธ.ค-03 ม.ค.62BUS3
30ธ.ค-04  ม.ค.62 BUS1
30ธ.ค-04  ม.ค.62 BUS2