ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA FINVER 5D3N

ราคา: 30,888 บาท
รหัสสินค้า: TR-L197-TR23_OSAKA_APR
สถานะสินค้า:
รหัสทัวร์ TR-L197-TR23_OSAKA_APR
 
1.กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น
2.ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ - ชิราคาวาโกะ - เมืองนาโกย่า – ซาคาเอะ 
3.อาราซิยาม่า – สวนป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว - เมืองเกียวโต วัดคินคะคุจิ 
โอซาก้า – เอ็กซ์โปซิตี้ 
4. เมืองโอซาก้า – เมืองทตโทริ – เนินทรายทตโทริ – พิพิธภัณฑ์ศิลปะทราย 
พิพิธภัณฑ์โคนันยอดนักสืบ – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ 
5.ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – หุบเขามิโนะ – ผ่านชม วัดเรียวอันจิ 
น้ำตกมิโนะ อิออน มอลล์ – สนามบินดอนเมือง
 
สายการบิน  SCOOT 
 
ราคาเริ่มต้น 30,888 บาท
 
กำหนดเดินทาง
มี.ค.62 20-24,27-31
 
เม.ย.62 3-7,10-14,17-21,24-28