ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5D3N

ราคา: 26,888 บาท
รหัสสินค้า: XJ-L197-XJ61_OSA_DEC
สถานะสินค้า:
รหัสทัวร์ XJ-L197-XJ61_OSA_DEC
 
1.กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น
2.ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – ชิราคาวาโกะ – ชมเทศกาลไฟ นาบานะ โนะ ซาโตะ 
นาโกย่า – ซาคาเอะ 
3.อาราซิยาม่า – สวนป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว – เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ 
ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – โอซาก้า - ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
4.ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - เอ็กซ์โปซิตี้ - หุบเขามิโนะ – ผ่านชม วัดเรียวอันจิ 
น้ำตกมิโนะ – อิออน มอลล์ – สนามบินดอนเมือง
5.สนามบินดอนเมือง
 
สายการบิน  AIR ASIA X 
 
ราคาเริ่มต้น 26,888 บาท
 
กำหนดเดินทาง
พ.ย.61 27 พ.ย-01 ธ.ค/28 พ.ย-02 ธ.ค
29 พ.ย-03 ธ.ค/30 พ.ย-04 ธ.ค
 
ธ.ค.61 01-05 /02-06 /03-07 /04-08 /08-12
  09-13/10-14 /11-15/12-16 /13-17 
  14-18 /15-19 /16-20/17-21/18-22
19-23/20-24 /21-25/22-26 /23-27
  24-28/25-29 /26-30/27-31 
 
 28 ธ.ค-01ม.ค 62 BUS1/28 ธ.ค-01ม.ค 62  BUS2
 29 ธ.ค-02ม.ค 62  BUS1/29 ธ.ค-02 ม.ค 62 BUS2
 30 ธ.ค-03ม.ค 62  BUS1/30 ธ.ค-03 ม.ค 62  BUS2
 30 ธ.ค-03 ม.ค 62  BUS3/31 ธ.ค-04 ม.ค 62  BUS1
 31 ธ.ค-04ม.ค 62  BUS2