ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA รักใสๆใบไม้หลากสี

ราคา: 24,888 บาท
รหัสสินค้า: XJ-L137-KIX22-OSA_NOV
สถานะสินค้า:
รหัสทัวร์ XJ-L137-KIX22-OSA_NOV
 
1.กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – โอซาก้า   
2.โอซาก้า – เกียวโต – ป่าไผ่อราชิยาม่า - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – นาโกย่า -   อิออน จัสโก้        
3.นาโกย่า – ทาคายาม่า –  เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ                
4.ปราสาทโอซาก้า – ดิ้วตี้ฟรี-ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ริงกุเอ้าท์เล็ท – สนามบินคันไซ          
5.กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 
 
สายการบิน AIR ASIA X 
 
ราคาเริ่มต้น 24,888บาท
 
กำหนดเดินทาง
ต.ค.61 27-31
 
พ.ย.61 3-7,6-10,8-12,9-13,10-14,15-19,22-26